Liên Hệ

L

Đặt Tiệc/ Event Booking

T: 084 345 543 741 - (028) 5410 9999

E: chloe@chloegallery.vn

A: Số 6 Phan Văn Chương, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ
O
Đặt Phòng

ĐẶT TRƯỚC

ĐẶT PHÒNG